Bauhaus plaatsen

"Architecten, beeldhouwers en schilders, we moeten allemaal terug naar het handwerk! Want het kunstenaarschap is geen beroep! Er is geen wezenlijk verschil tussen kunstenaars en handwerklieden. De kunstenaar is een hogere gradatie van handwerklieden. De hemelse genade laat in zeldzame, creatieve momenten kunst opbloeien uit zijn werk, buiten zijn bewuste wil om. De grondslag van het ambachtelijke is echter voor elke kunstenaar onontbeerlijk. Daar ligt de bron van het scheppend vormgeven."

- Tekst van het Bauhaus-manifest, Walter Gropius, 1918 -

Hoofdgebouw van de Bauhaus Universiteit

Het Henry-van-de-Velde-gebouw is een van de belangrijkste kunstschoolgebouwen van rond de eeuwwisseling en was in 1919 de oprichtingsplaats van het Bauhaus. »Weimar« en »Bauhaus« zijn mijlpalen in de geschiedenis van de moderne architectuur. Tegenwoordig wordt de voormalige kunstschool door…

Voormalige Kunstgewerbeschule

Het hedendaagse gebouw van de faculteit vormgeving van de Bauhaus-universiteit werd van 1904 tot 1906 naar plannen van de Belgische designer en architect Henry van de Velde in gebruik genomen als werkplaats en atelier en later door het Bauhaus gebruikt. In het trappenhuis zijn replica’s van Oskar…

Haus am Horn

Dit huis van Georg Muche is het enige in Weimar gerealiseerde huis in Bauhausarchitectuur, gebouwd ter ere van de eerste Bauhaustentoonstelling in 1923. Bijzonder is de functionaliteit en constructie die men daarvoor niet in bouwwerken tegenkwam. Tegenwoordig wordt het huis gebruikt voor tijdelijke…Anzeigen