Bauhaus beleven

"Architecten, beeldhouwers, schilders, we moeten allen terug naar het handwerk! Want het kunstenaarschap is geen beroep. Er is geen wezenlijk verschil tussen de kunstenaar en de handwerksman. De kunstenaar is een hogere gradatie van de handwerksman."

– Uittreksel uit het Bauhaus-manifest, Walter Gropius, pamflet 1918 –

Bauhaus-Museum Weimar

Waar het Bauhaus heeft gestaan, ontstaat met het bauhaus museum weimar een moderne locatie voor ontmoeting, openheid en discussie. In de tentoonstelling draait het om de wereldwijd oudste collectie van werken die in de werkplaats van het Bauhaus zijn gemaakt en die Walter Gropius al in de jaren 20...

Neue Museum Weimar

Het Neue Museum wordt een onderdeel van het Museumkwartier 'Topografie van de moderne kunst', dat op het snijpunt tussen het klassieke Weimar en de gebouwen van de nationaalsocialisten ontstaat. Een permanente tentoonstelling zal vanaf april 2019 aan de pioniers van het Bauhaus zijn gewijd.

Haus am Horn

Het modelhuis van Georg Muche is het enige huis in Weimar dat in Bauhausstijl is gebouwd. Het is voor de eerste grote Bauhaustentoonstelling in 1923 voltooid.

Haus Hohe Pappeln

De Belgische architect Henry van de Velde, artistiek adviseur in het groothertogdom, ontwierp een woonhuis helemaal naar zijn smaak voor zijn 7-koppige gezin. Een totaalkunstwerk dat architectuur, tuin en woninginrichting omvat.

Nietzsche-archief

Friedrich Nietsche bracht de laatste jaren van zijn leven door in villa Silberblick. Zijn zus richtte hier het Nietsche-archief in. Henry van de Velde zorgde voor de vormgeving van het interieur van de onderste etage met de ingang, vestibule, leeszaal, werk- en leeskamer.

Meer Bauhauslocaties

De volgende lijst toont slechts ten dele openbaar toegankelijke Bauhauslocaties. Sommige zijn privégebouwen die echter ooit door de meesters van het Bauhaus bewoond of beheerd werden.


Anzeigen